top of page
  • Forfatters billedeTroels Lyndelse

Svar på naturlægen Brian Andreassens Facebook-opslag

Opslaget er gengivet under artiklen her...

Udsigten over Hejrede Sø fra fugleskjulet fotograferet af Brian Andreassen.
Sladder og forargelse - det skal Sidse udsættes for, fordi hun nyder en stund i naturen...

Kære Brian,

Glædelig jul og tak fordi du står frem og giver dit bidrag til historien om Sidse.

Sidse har flere gange opfordret mig til at forsvare hende ved at gå ud med den historie, jeg allerede for længe siden har skrevet om din og Annes væremåde og de rygter, I spreder. Den har du jo for længst set, og jeg har nu delt den her på www.givlivettilbage.dk. Jeg har ellers vægret mig, fordi jeg fejlagtigt troede, at du ville besinde dig, og fordi jeg ikke ønsker at fremstå som én, der ypper kiv. Men nej, du vælger at fremture med din fjendtlighed overfor Sidse og mig, og selv om jeg nemt kan ignorere dine udfald, fordi jeg kender sandheden, så kan jeg ikke længere tillade, at du skader Sidse og hendes mulighed for at finde helbredelse og lindring. Så derfor tager jeg hermed til genmæle…

Tak, Brian, også for at du giver en masse mennesker anledning til selv at overveje, hvordan de opfatter verden og hvordan de vælger at reagere, når de hører rygter om andre. Jeg tænker, der megen læring at hente her for en del mennesker – men det vil jeg overlade til dem selv at overveje i deres lønkammer 😊

Også en stor tak for at du er så detaljeret i dine beskrivelser. Det er jo tankevækkende for enhver – eller burde da være det! – at du som behandler føler dig kaldet og berettiget til at udlevere personlige oplysninger om andres helbred, gøren og laden og andet, der ellers normalt ville blive betragtet som deres privatliv. Har naturlæger ikke tavshedspligt? – eller en professionel kodeks, de skal leve op til?

Det er jo en anden vigtig pointe her, som jeg har beskrevet, nemlig at du ikke har nogen form for professionel pli eller normal anstændighed i forhold til at omtale dine ”klienter” – eller skal vi kalde dem ”ofre”? Om de så er ofre for en sygdom, systemet eller din udnyttelse af deres situation til egen vinding vil jeg lade være op til den enkelte at vurdere. Men ofre, det er de jo nok i hvert fald, når du opsøger dem – og i Sidses tilfælde så åbenlyst også efter at hun har været i kløerne på dig. Dette fremgår jo tydeligt af det, du skriver, og som jeg for Sidses skyld vil gøre mig den ulejlighed at gennemgå og kommentere i detaljer, så det, du postulerer, ikke skal stå uimodsagt fra min side heller!

Ligeledes vil jeg takke dig for at demonstrere så overbevisende, hvad det forstås ved betegnelsen ”skinhellig”. På din Facebook-side kan alle jo se, hvordan du ynder at citere Bibelen og fremstå som et gudfrygtigt menneske. Som enhver, der læser dette, efterfølgende vil vide, er det dog kun en måde, du selv ønsker at fremstå på – dine handlinger viser jo, at du gør det modsatte af det, du påstår, og at du ikke virker for at bringe helbredelse og næstekærlighed, men for at tjene penge og dyrke dit eget image som en mand, der kæmper for ofrene for indsprøjtningerne, mens du blot udnytter dem økonomisk og rejser rundt og fortæller historier om dem til andre.

Lad os se på, hvad du påstår: ”Sidse Kærsgaard bliver beskrevet som værende i en 'yderst kritisk døende vaccineskadet tilstand' af sin ven og vært, Troels Lyndelse i Sakskøbing.”

Først anvender du anførselstegn om et udsagn, så læseren får indtryk af, at det er et citat fra mig, at Sidse er i en 'yderst kritisk døende vaccineskadet tilstand'. Det har jeg imidlertid ikke hverken sagt eller skrevet. Jeg har blot citeret de læger, der anbefaler en behandling i udlandet, hvis Sidses liv skal reddes.

Derefter påstår du, at jeg ”tidligere har delt fotos af Sidse som liggende på behandlingsbriks tilkoblet et utal af slanger og apparater fra behandlinger i udland”, så jeg er nødt til at gøre opmærksom på, at det ikke var mig, men Anette, der i sin tid oprettede gruppen Prayers for Sidse, og at disse billeder stammer fra hende.

Men det er tydeligt, at det er mig, du har set dig gal på, og som du åbenbart har et så stort behov for at angribe, at du tillægger mig et motiv om at ville overdrive Sidses tilstand og symptomer. Men: Billederne er ægte nok, og Sidses tilstand er desværre også så uhyggelig og behandlingskrævende, at den ikke kan kureres med den gulerodsjuice og de tabletter, du har foreskrevet.

Og hvorfor, Brian, er det så ”meget magtpåliggende - faktisk tvingende nødvendigt” for dig at ytre dig nu mere end to måneder siden, du sidst har haft noget med Sidse at gøre? Og hvorfor har du behov for at beskrive løsrevne detaljer fra dit ophold hos Sidse for at så tvivl om, at hun ikke længere er i en situation, hvor ”hun under ingen omstændigheder burde være alene og der måtte etableres en 24 timers plejeordning,” som du vurderede for et år siden? Det var jo også den melding, du kom med helt frem til oktober, og det er grunden til, at Sidse opholdt sig hos mig, fordi jeg valgte at stille mit hjem til rådighed for hende og hendes forældre, så hun kunne få hjælp og omsorg i så stort et omfang, vi kunne give hende.

Så hvorfor dette udfald mod os, der hjælper Sidse nu, Brian? Kan det skyldes, at du selv så brændende ønskede at være den ”Mirakeldoktor”, der reddede Sidse? Så du kunne rejse land og rige rundt og bryste dig af din succes? Og så gik det ikke, som du håbede – og så skal skylden være en andens – og Sidses egen, fordi hun valgte dig fra?

Til støtte for dine påstande om, at Sidse ikke er en ”yderst kritisk døende kvinde og mulighed for at dø af skaderne” – som du med din naturlægelige autoritet nu føler dig kaldet til at fremlægge flere måneder efter at du har undersøgt og behandlet hende – fremlægger du så detaljer som at Sidse kunne ”tage ud på pizzabar i provinsen eller som på billedet, gå tur på Troels ejendom og nyde udsigten over søen”. Du var jo selv med på den pizzabar, og ja, det var en god dag, men det kostede også Sidse en tur i gulvet dagen efter at hun holdt sammen på sig selv og tog med. Sjovt nok husker jeg slet ikke, at du derpå brugte denne anledning til at justere på din behandling af Sidse eller udtalte dig om, at nu var hun nok snart rask. Og som ikke-kyndig i naturlæge-diagnosticering må jeg spørge ind til dit professionelle belæg for at knytte denne form for observationer sammen med din vurdering af Sidses tilstand: Kan en kræftsyg kvinde på samme måde betegnes som ”ramt af panikangst” og værende på vej til fuldstændig helbredelse, hvis hun kan gå på pizzeria eller sidde i et fugleskjul og nyde en udsigt sammen med sin behandler? Og glemte du ikke at fortælle, at I gik ned til søen for at Sidse skulle væk fra mobiler og wi-fi og at du så tog din tablet og din telefon med, som du så underholdt dig selv med så længe du var der. For du behandlede hende jo ikke dér, vel? Nej, du nød jo også både pizza og udsigt, men det skal Sidse naturligvis ikke have mulighed for at gøre, for hun skal helst ligge og vride sig i smerte og skrige, ikke? Ellers er hun jo ikke så syg…

Og det var jo rent faktisk det, Sidse gjorde, den morgen i køkkenet, hvor jeg prøvede at opmuntre hende og få hende til at fokusere på det positive, og jeg derfor omtalte, at hun var omgivet af mennesker, der af ren næstekærlighed forsøget at hjælpe hende. Dine øjne lyste op ved dette udsagn, som om du lige fik en god idé, og du bakkede op om min fremstilling af situationen. Jeg troede sjovt nok, du var der af den grund, den med næstekærligheden. Nu, i bagklogskabens klare lys, har jeg snarere en oplevelse af, at jeg oplevede at hjælpe en bedrager med at finde det bedste påskud til at fremstå som en helt…

Og du fremturer så med flere detaljer om Sidse, som er helt løsrevne og fremstillet i en sammenhæng, så de enkelte begivenheder kædes sammen til et forvrænget billede af en kvinde, der kan handle og klare sig selv, når hun kan ”fodre gårdens sultne dyr og redde geder, der var kommet i klemme”. Jeg tænker, du selv har været med, og at hun har følt sig nødsaget til at handle, fordi du ikke var opgaven voksen. Men selvfølgelig kan alt, hvad Sidse har gjort, der viser hendes kærlige og ansvarsfulde personlighed, bruges imod hende, når naturlægen skal stille en diagnose!

Men når det så ikke er nok, så er du jo nødt til at lyve direkte: ”Sidse kan følge sin protokol og selv dagligt gøre klar på hvert punkt. Det sidder på rygraden, da ingen andre kunne/ville minde hende om den daglige procedure.” – så hvorfor var det så lige, at du og Anne skulle være der og hjælpe hende? Hvad var det, I lavede i de fem uger, du påstår, du har været omkring Sidse. Hun havde jo åbenlyst ikke brug for hjælp – dengang! Og det gør jo ingen forskel for en naturlæge, at der er gået flere måneder, hvor han ikke har set sin patient – for billedet er naturligvis det samme, og Sidse har jo aldrig været rigtig syg, bare ramt af ”panikangst”, ikke?

Det er vist også løgn, når du skriver: ”Jeg har set hende sove i flere timer, som det ellers har været svoret hun ikke havde kunnet i over 13 måneder.” For du sad jo selv og sov, når du behandlede eller overvågede hende, ikke? Og hvor mange timer er ”flere timer”? En – to – mange? Så er hun jo slet ikke syg, vel?

Men så kommer der måske en ansats til en forklaring på, hvorfor du har så travlt med at angribe mig, ikke, Brian? ”Jeg har gjort Sidses familie opmærksom på, at hun opholder sig et forkert sted,” skriver du. Hertil er der to ting at bemærke: Sidse er fuldstændig i stand til selv at vælge, hvor hun vil opholde sig, og det er ikke hendes familie, der beslutter noget som helst i den forbindelse. Og hvad var det så for et sted, der var det rigtige, Brian? En plejeordning, som du arrangerede og stod for oppe i Nordjylland? Var det ikke det, du fablede om? Så Sidse kunne flytte ind hos dig, så du kunne behandle hende hjemme? Jamen, så kan jeg da godt forstå, du er bitter og skuffet over, at hun ikke har taget imod denne idé, og at hendes familie ikke har haft tillid til, at du var den rette til at stå for Sidses pleje…

Og: Så skal der sås mistillid, ikke Brian? Tyv tror hver mand stjæler! ”Blot blir de individer der har vovemodet at spørge indtil den økonomiske boldgade, blir de ikke længere taget fat på med fløjlshandskerne”. Du skal jo ikke være med i Prayers for Sidse hvis du er i tvivl – det fremgår tydeligt af titlen og af gruppereglerne – det er ikke et debatforum. Men det er jo ikke regler, du hænger dig i, vel, Brian? Eller anstændighed? Nej, nu ligger hun jo ned og kan ikke forsvare sig – så skal hun da hænges ud af den naturlæge, der ville redde hende, ikke?

Du spørger så: ”Hvorfor accepteres det ikke at kommunikere vedr det mest væsentlige - nemlig de midler der kan gøre den store forskel for Sidses ve og vel og " tilbage til livet" - som det hele reelt handler om? Hvorfor Troels - præstesøn?”

Nej, hykleriet vil ingen ende tage, vel Brian? Og er penge nu ”det mest væsentlige” at kommunikere om, Brian, i en gruppe, der handler om at bede for Sidse og sende god energi til hende? Det er det jo nok for dig, ikke Brian, for du er her jo kun for pengenes skyld, ikke? Så du kan berige dig på bekostning af de ofre, du fremstiller dig selv som redningsmand for, ikke? Og hvad kommer det sagen ved, at min far var præst i nogle få år af sit liv? Nej vel, men det handler om at sparke til folks fordomme, ikke Brian – piske en stemning af mistillid op – og så må alle midler da tages i brug, ikke? Så må man buldre på forargelsens trommer og spørge ind til dokumentation for, hvad pengene går til – for alle dødssyge mennesker fører jo nøje regnskab med, hvad de køber og hvor meget de betaler for behandlinger hos læger og naturlæger, ikke? Så frem med regnskabsbøgerne, så alle kan se med og tage stilling til, om de vil støtte det og det… Ja, det er jo netop et næstekærligt krav at stille, som du selv pointerer. Lad os da bare belaste Sidse og dem, der hjælper hende, men krav om dokumentation – de har jo alligevel ikke rigtig noget at lave, for Sidse kan jo klare sig selv helt og holdent, ikke Brian? Så derfor skulle hun op og bo hos dig i Nordjylland, så du kunne sørge for hendes helbredelse – eller hvad? Måske var det dig, der skulle fremlægge et regnskab for, hvor meget du tjener på de stakkels syge mennesker, du giver dig ud for at kunne helbrede?


Her er et andet eksempel på, hvad jeg heller ikke har tilladt som moderator i Prayers for Sidse:

For gruppen er ikke et debatforum, men jeg er da nødt til at indrømme, at jeg faktisk er tilbøjelig til at give denne kommentar medhold – selv om den er blevet afvist.

Og så skriver du så noget, som jeg er helt enig i: ”Hvis staten levede op til sit ansvar overfor syge borgere med vaccineskader, kunne vi undgå at nogen udnytter de ulykkelige sjæle som rammes af skader efter vaccinerne.” Spørgsmålet er bare, hvem der er udnytterne, og hvem der er de hjælpsomme, ikke, Brian?

Og hvem tænker du på, når du skriver: ”God bedring til Sidse og tak til alle som har hjulpet til med, at Sidse nu har det bedre og kan rejse og få yderligere hjælp.” Hvem har hjulpet, Brian, og hvordan kan det være, at Sidse aldrig har haft det værre end nu, når nu hun har været hjulpet af Doktor Brian himself?

Hvordan kan du fremstille dig selv som et næstekærligt menneske, når du så åbenlyst hænger et forsvarsløst menneske ud? Et menneske, du er medansvarlig for er i en livstruende krise. Og som du i kommentarerne påstår du stadig er i kontakt med – og også med hendes familie. Lodret løgn, det er, hvad det er!

Til overflod har du så to forskellige Facebook profiler, hvor du slår forskellige ting op, og så sørger du naturligvis for at blokere Sidse fra den profil med opslaget, så hun ikke kan se det. Hvor lavt kan man synke, Brian?

Det spørgsmål har vi muligvis stadig til gode at få svar på, men jeg vil da gerne slutte af med at takke dig for denne helhjertede indsats for at vise det. Giv dog endelig Sidse og hendes familie noget mere at slås med, det er jo ikke nok at de har måttet bruge alt, hvad de ejer og har, for at redde deres datter, de skal da også trækkes gennem sølet på denne måde, ikke Brian? Beskyldes for ikke at træffe de rigtige beslutninger om, hvor Sidse skal opholde sig, og forhindres i at få økonomisk hjælp gennem indsamlinger, så deres fortvivlelse og afmagt bliver endnu større? Hvor meget skal der til, Brian? Hvad bliver de næste løgne, du kommer med?

OK; så kom jeg ud af busken, som du ønskede det, ikke Brian? På trods af min medlidenhed med dig, fordi det jo aldrig er nemt at blive vraget, når man ikke har levet op til de forventninger, man selv havde skabt. På trods af, at jeg kom til at synes om dig, da du hyggede dig som en anden feriedreng med at fodre gederne i sommer, hvor du holdt ferie her på gården, mens du passede Sidse lidt i ny og næ, når der ikke var Tour de France eller opdateringer på Facebook, der lagde beslag på din opmærksomhed. Du nød da livet, ikke Brian?

Det var bare en skam, du ikke kunne blive ved med at være en del af det, og så må man jo ødelægge det, man elsker, når man ikke selv kan få det, ikke Brian? Og for den smerte er der nok heller ingen lindring, vel Brian? Så du måtte have luft, så alle kunne se, hvor uretfærdigt, du er blevet behandlet, når du nu ikke kunne få det, som du ønskede…

Så tak for at vise, hvordan man opfører sig, når man som naturlæge ikke kan få solgt flere af sine præparater – og tak for at du så tydeligt har vist, at også en naturlæge kan være så fokuseret på penge, at han sætter sine egne interesser frem for sine patienters – og straffer patienterne, hvis de ikke lever op til forventningerne og underkaster sig naturlægens dom over deres helbred og symptomer. Ikke sandt, Dr. Brian Andreassen, ifølge hvem de syge og døende ikke har ret til nogen lyspunkter i livet?!


P.S. Dette indlæg er naturligvis læst og godkendt af Sidse og hendes forældre.


Brians opslag uden kommentarer:Sidse Kærsgaard bliver beskrevet som i en 'yderst kritisk døende vaccineskadet tilstand' af sin ven og vært, Troels Lyndelse i Sakskøbing.

Når Troels vælger den facon og tidligere har delt fotos af Sidse som liggende på behandlingsbriks tilkoblet et utal af slanger og apparater fra behandlinger i udland og nu på et megakort zoommøde i søndags som blev offentliggjort i fb gruppen " Prayers for Sidse", hvori Troels fortæller at Sidses tilstand pt gør at hun ikke selv kan deltage - gør at jeg føler det mig meget magtpåliggende - faktisk tvingende nødvendigt - at ytre mig om hvad jeg har haft af oplevelser sammen med Sidse fra i år (juli, august, september og sidste dag var den 8.oktober 2022 - altså 5 uger sammenlagt).

Det er næsten et år siden jeg mødte Sidse første gang, hvor jeg foretog en helbredstest af hende. Mit indtryk af hendes situation var, at hun under ingen omstændigheder burde være alene og der måtte etableres en 24 timers plejeordning.

Jeg har aldrig været i tvivl om at Sidse blev hårdt skadet og ramt af panikangst og ønskede akut hjælp, men blev afvist i sundhedssystemet.

Sidse er skadet og har helt sikkert stadig brug for hjælp, for at få sit liv tilbage - men at fremstille hende som en yderst kritisk døende kvinde og mulighed for at dø af skaderne, er ikke et sandfærdigt billede af hendes tilstand - efter min bedste overbevisning og skøn.

Sidse kunne deltage i mange flere ting, som at tage ud på pizzabar i provinsen eller som på billedet, gå tur på Troels ejendom og nyde udsigten over søen. Jeg har hørt fra hendes egen hals hvor højt hun kan råbe sin afmagt, vrede og frustration ud så alle nabogårdene kunne høre hende. Jeg har set hende fodre gårdens sultne dyr og redde geder, der var kommet i klemme i et net af armeringsjern. Sidse kan følge sin protokol og selv dagligt gøre klar på hvert punkt. Det sidder på rygraden, da ingen andre kunne/ville minde hende om den daglige procedure. Jeg har set hende sove i flere timer, som det ellers har været svoret hun ikke havde kunnet i over 13 måmeder.

Jeg har gjort Sidses familie opmærksom på, at hun opholder sig et forkert sted.

Mange som har doneret til behandlingerne, har kontaktet mig fordi de er bekymret for hvordan Sidse har det. Det skal nævnes at jeg har stoppet med yderligere hjælp, som helt var på frivillig basis - gratis.

Når folk i fb gruppen "Prayers for Sidse" ærligt spørger ind til og efterlyser regnskab for donationer til Sidses behandlinger/udgifter vedr hendes forplejning/ophold ikke toleres/tages seriøst - begynder folk at blive bekymrede for om deres donationer havner det rigtige sted. Blot blir de individer der har vovemodet at spørge indtil den økonomiske boldgade, blir de ikke længere taget fat på med fløjlshandskerne. De blir straks mistænkeliggjorte som var de ude på at lave rav i idyllen. Hvorfor accepteres det ikke at kommunikere vedr det mest væsentlige - nemlig de midler der kan gøre den store forskel for Sidses ve og vel og " tilbage til livet" - som det hele reelt handler om? Hvorfor Troels - præstesøn?

Det tjener ikke den gode sag at ignore godhjertede mennesker som har givet pengehjælp til Sidse og som efterspørger hvad pengene er gået til. Svarene har lydt - støt eller smut!

Er dette et udtryk for menneskekærlighed og respekt for de bidragydere der hidtil har doneret penge af egen lomme?

Hvorfor lægger Troels som Sidses koordinator ikke fakta op, når han bliver ved med at tilskynde til nye donationer?

Kom ud af busken Troels, og vis du har en præstemoral, der er din mave værdig!

Jeg er forarget og vred over, at vores stat afslår at hjælpe, når skader indtræffer i sundhedssystemets massive udruldning af vacciner.

Hvis staten levede op til sit ansvar overfor syge borgere med vaccineskader, kunne vi undgå at nogen udnytter de ulykkelige sjæle som rammes af skader efter vaccinerne.

God bedring til Sidse og tak til alle som har hjulpet til med, at Sidse nu har det bedre og kan rejse og få yderligere hjælp.

472 visninger1 kommentar

Seneste blogindlæg

Se alle

1 comentario


Lilian Hansen
Lilian Hansen
29 dic 2022

Åh, jeg bliver så ubeskrivelig ked af at erfare, at mennesker man burde kunne have tillid til og burde kunne stole på viser sig fra en helt anden side. Naturlæge Brian Andreassen har vist sig fra sin værste side.

Jeg har selv besøgt Sidse flere gange og har på sidelinjen fulgt med i, hvordan Sidses tilstand desværre på ingen måde er i bedring. Det er vigtigt at have fokus på det positive, men Sidse har den udfordring, at det kræver et godt og grundigt tag i sig selv for at se noget positivt i hendes situation. MEN det positive er, at Sidse kan være hos Troels, på en gård med lidt "hyggedyr". Troels har valgt at være der for Sidse…

Me gusta
bottom of page