top of page

Persondatapolitik for Giv Livet Tilbage

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra vores legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Giv Livet Tilbage er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte vores kontaktperson, som er:

Troels Lyskær, mail: info@givlivettilbage.dk.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger, som er: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse og eventuelle oplysninger om status som studerende eller pensionist.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

Vi behandler kun oplysninger, som vi får fra dig selv.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). Formålene med at behandle oplysninger om vores medlemmer er:

 • At opkræve kontingent (på et senere tidspunkt) og sende nyhedsbrev

 • At kunne levere ydelser eller varer du har bestilt

 • At administrere din relation til os, f.eks. i forbindelse med mulig generalforsamling

 • At vi kan drive vores aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre – f.eks. til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre vores privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Denne tekst er redigeret d. 10. juni 2024

Privatlivspolitik: Privacy Policy
bottom of page