top of page

OM OS

Vi var en gruppe mennesker, som i slutningen af 2021 fandt sammen om at hjælpe Sidse.

Fælles for os er, at vi vil bruge vores evner til at hjælpe de medmennesker, der er kommet i klemme, fordi de har vist samfundssind og valgt at lade sig injicere med den eksperimentelle såkaldte vaccine, som blev så stærkt anbefalet af sundhedsmyndigheder og andre autoriteter. Fordi de valgte dette, er der nemlig ingen behandling at få, fordi deres symptomer ikke passer ind i det fortegnede billede, myndigheder og medier tegner af, hvad der foregår. Og ingen ved, hvad det egentlig er, der er i disse indsprøjtninger, men vi kan se, at forskellige mennesker får forskellige skader og gener.

Vi ser det her som et udtryk for en åndelig kamp, der går ud på at fratage mennesker deres frie vilje og underkaste sig indgreb i de personlige frihedsrettigheder og retten til at bestemme over egen krop. Vores værste anelser ser desværre ud til at blive til virkelighed, men det sker gradvist, og det er usikkert, hvem der rammes og hvordan.

Samtidig er det nærmest blevet farligt at stille spørgsmålstegn ved den officielle forklaring, så vi oplever at læger og sundhedspersonale ikke tør stå frem og hjælpe af frygt for repressalier. Det gælder både i Danmark og i udlandet. Det opleves nærmest som om man er med i dystopisk fremtidsfilm, hvor folk frygter at blive fyret, fængslet eller forfulgt på anden vis, hvis de hjælper de såkaldte vaccine-ofre.

Derfor kommer disse ofre heller ikke frem i medierne, for de er også en del af hele det system, der har til formål at overbevise folk om, at de trygt kan tage imod indsprøjtninger af et eller andet hver 3. måned og at det er vejen til et sundt og lykkeligt liv, hvor man kan få lov at rejse, forsamles og færdes som man vil.

Men vi tror på, at sandheden vinder, og at det efterhånden går op for alle, at den officielle historie ikke holder. Allerede nu er der jo flere, der bliver syge med vaccinationer, end uden. Men det kommer naturligvis til at tage sin tid, inden de ”kritiske” videnskabsmænd får lov til at komme til orde og fortælle, hvad der i virkeligheden er foregået. Og det har vi ikke tid til at vente på!

Så derfor begynder vi nu på at skabe det netværk, der kan og vil hjælpe vores medmennesker. Vi er nået langt med næstekærlighed og frivilligt arbejde. Men det rækker bare ikke! Læs Sidses beretning, så forstår du! Det er så trist, når så mange gode menneskers indsats ikke rækker! Så vi er nødt til at samle penge ind, så vi kan skabe noget ordentligt. Vi begynder med at gøre dette mellem Sidses venner og bekendte som en privat indsamling, og så på sigt måske skabe en stærkere platform, der kan endnu mere. Men nu er vi i gang – og du må meget gerne hjælpe Sidse med det, du kan – alle bidrag tæller!

Tak!

Troels Lyskær

Om os: About
bottom of page